Aan de Slag!

Veranderstrategie

Change for the better

De veranderstrategie van Aan de Slag!, doorloopt vijf stappen. Deze stappen zijn afzonderlijk te nemen, maar ze kunnen ook een complete wandeling vormen!

Kennismaking | Wat wil de klant? ​

1

Voor we aan de slag gaan, kom ik graag persoonlijk kennis maken. In dit gesprek praat ik het liefst met de opdrachtgever en een andere belanghebbende. In dit gesprek bespreken we globaal de context van de organisatieverandering. We nemen samen door aan welke ondersteuning bij deze verandering wordt gedacht. In dit vrijblijvende gesprek bepalen we wederzijds of onze samenwerking inderdaad iets gaat toevoegen.

Inventariseren | Wat is er aan de hand?

2

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie loop ik graag een korte periode mee op de afdeling. Ik werk mee, observeer, stel verhelderende vragen. Kortom; ik kom op een laagdrempelige manier in contact met de belanghebbenden als groep én individueel. Zo ervaar ik via open gesprekken en door observaties hoe de dynamiek is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden om het draagvlak te creëren, dat nodig is voor de acceptatie van de verandering. Mijn bevindingen werk ik uit in een rapport en presentatie en licht ik graag persoonlijk toe.

Doelstellingen | Wat gaan we doen?​

3

Als je weet wat de uitdagingen zijn, geeft dat meer helderheid en kan je tot het besluit komen om een veranderproces in gang te zetten. Maar wát zijn haalbare doelen? Ik help je de grootste uitdagingen te identificeren. Door deze pijnpunten te verzamelen, categoriseren en bundelen, worden trends zichtbaar en kunnen veranderdoelen worden bepaald.

Aanpak | Wat moet er gebeuren​

4

Nu het doel duidelijk is, is het nodig om te weten hoe je dat doel bereikt. Er is een veranderstrategie nodig, met richtlijnen die gevolgd kunnen worden, waarin ijkpunten staan en waarin een veranderstrategie staat beschreven. Vanzelfsprekend is er in dit plan ook ruimte om bij te sturen en te reflecteren.

Uitvoering | Wie gaat het doen

5

Mocht de organisatie niemand binnen de eigen gelederen hebben die de mogelijkheid heeft om dit plan uit te rollen, begeleiden en monitoren, dan kan Aan de Slag! ook hierbij ondersteunen. Tijdens de uitvoer wordt regelmatig teruggekoppeld aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden, zodat iedereen op tijd en volledig weet welke stappen er genomen zijn, nu worden genomen en er nog aan komen. Op deze manier houden jij en jouw team meer tijd over voor jullie corebusiness, terwijl de verandering succesvol wordt ingezet.

Niet veranderen om te veranderen, maar verbetering om te groeien en klaar te zijn voor de toekomst