Aan de Slag!

martine Uijterlinde

Breed inzetbaar en recht-door-zee; Mijn veranderstijl

Aan de Slag! met verandering - Martine Uijterlinde - Over Martine Uijterlinde
Over mij

Ik ben een veelzijdige professional en ik begrijp dat verandering nooit op zichzelf staat. Voor een succesvolle verandering is communicatie met meerdere partijen essentieel. Dit omvat zowel interne communicatie binnen de organisatie als communicatie met andere belanghebbenden, zoals HR, collega’s van productie, leveranciers (inclusief softwareleveranciers) en kwaliteitsauditors. Dankzij mijn uitgebreide en diverse ervaring spreek ik de taal van al deze betrokkenen. Ik kan optimaal vertalen, zodat er zo min mogelijk ruis, misverstanden en onbegrip ontstaan.

Mijn werkwijze kan worden omschreven als eerlijk en direct. Ik ben pragmatisch en resultaatgericht, maar ik heb ook een goed gevoel voor de onderlinge (gezags)verhoudingen. Ik begrijp dat veranderingen tijd en aandacht nodig hebben. Vaak kunnen kleine stappen leiden tot grote doelen, maar als het nodig is, ga ik ook de confrontatie aan.

"Dit is precies zoals ik je ken!"

Verandertrajecten

Ik heb gemerkt dat verandertrajecten met verschillende niveaus van enthousiasme en professionaliteit worden aangepakt, maar vaak als een ‘extra’ taak worden gezien. Naar mijn mening heeft een verandering alleen een overtuigende en blijvende waarde en impact als er onverdeelde aandacht is voor alle belangen binnen de organisatie. Soms verloopt dit proces soepel, soms duurt het even voordat de verandering echt vruchten afwerpt. In mijn ogen is de werkmethode, het proces en het begrip van de menselijke component hierbij van cruciaal belang.

Aan de Slag!

Ervaren verandermanager

Ik heb mijn ervaring met verandertrajecten opgedaan in diverse sectoren, waaronder IT, bouw en maritieme sector. Ik heb mezelf ontwikkeld tot een dienend leider met de benodigde competenties. Dankzij mijn jarenlange werkervaring op verschillende niveaus, in verschillende functies en rollen, ben ik de ideale persoon om jouw veranderproces te begeleiden.

"Laat mij jouw organisatie helpen bij het realiseren van een succesvolle verandering!"

Veranderscan

Een frisse, heldere blik en eerlijke feed-back over wat er opvalt als de zogenaamde ‘undercover boss of co-worker’ een dagje mee loopt.

Effectieve organisatieverandering

Je weet wat er moet veranderen maar toch gebeurt er niets? Je hebt een helder inzicht nodig, in wie, wat, waarom, moet gaan doen om die verandering echt te kunnen doorvoeren.

Verandering op maat

Wil je meer inzicht in waar je organisatie nu eigenlijk staat, wat er veranderd is, wat moet blijven en wat niet. En ook in wat er organisatorisch kan worden aangepast om die veranderingen ook een goede plek in de bedrijfsvoering te geven.

Impact mentoring

Ik ben gedurende een periode van 3 maanden jouw persoonlijke ‘change assistant’ op de achtergrond. Ik begeleid jou en je organisatie met persoonlijke een-op-een tips & tricks.