Veranderen is MENSENWERK – maar hoe werkt dat dan?

Datum

Veranderen is MENSENWERK – maar hoe werkt dat dan?

Waarom is veranderen voor sommige mensen nou zo lastig en lijken anderen er totaal geen moeite mee te hebben!? Nou ja mensen zijn echt gewoon, net mensen…

Veranderen ís lastig

​Om te beginnen is het belangrijk je te realiseren dat alles wat je anders gaat doen, een verandering is, hoe klein ook, hoe minimaal de impact ook lijkt. Je moet vaak een ingesleten gewoonte of overtuiging aanpassen. En de mens is van nature nou eenmaal een gewoontedier.
Het scheelt daarbij natuurlijk ook hoe lang bepaalde patronen al zijn ingesleten, vaak verandert het ook met de leeftijd; wat overigens niet wil zeggen “hoe ouder, hoe lastiger”. Iemand die ouder is, heeft al veel meegemaakt en kan soms makkelijker iets loslaten. Maar ook het tegendeel is natuurlijk waar, als je al heel lang bepaalde routines hebt, is het lastig om het anders te gaan doen.

Kwestie van perceptie

​Maar het staat vast: Hoe iemand een verandering ervaart, heeft alles te maken met perceptie. Die perceptie verschilt dus afhankelijk van gewenning, leeftijd, aard van het beestje, maar vaak heeft het ook te maken met een bepaalde territoriumdrift, controle willen houden, angst voor het onbekende. En een niet onbelangrijke factor die de perceptie beïnvloed is; hoe vaak er al veranderd is, dat wil in grotere organisaties nogal eens het geval zijn. Het risico van te vaak, te snel, of te ongefundeerd veranderen is dat mensen ‘verandermoe’ worden en dat is echt ‘killing’ voor je organisatie…
​Vergeet ook niet dat het scheelt wat de invloedssfeer van iemand is. Als je een heel specifieke unieke taak hebt binnen een proces en die taak moet worden aangepast, is dat heel lastig. Terwijl iemand die die taak ‘erbij’ doet, een veel groter aandachtsgebied heeft, op meerdere velden tegelijk speelt; het ervaart als een efficiëntieslag, er minder aan hecht dat iets anders wordt, want diegene heeft nog zoveel meer momenten van invloed op het geheel.
Een verandering kan natuurlijk iets heel persoonlijks zijn, of juist zakelijk; maar vaak haakt het in elkaar, als je je werk heel serieus neemt, veel verantwoordelijkheid voelt voor je taak, voelt die organisatieverandering echt als een persoonlijke ‘aanval’. 
 Oh ja, als het gaat over persoonlijk aangesproken of aangevallen voelen: Heb het altijd over – veranderen -, niet over – verbeteren -; dat impliceert immers dat het eerder niet goed was! 

Veranderweerstand verminderen

​Maar hoe hou je nou rekening met al die verschillende percepties als je in een groep iets moet gaan veranderen!? Hoe voorkom je weerstand, of hoe breek je dat ‘verzet’ weer af.
Zorg dat je zelf echt goed weet wat je, waarom, wilt of moet veranderen; kun je het uitleggen.
Als je het kunt uitleggen, snappen de mensen die het moeten doen  – het waarom – . Als je ze dan ook nog meeneemt in de manier waarop er verandert gaat worden, misschien zelfs duidelijk kunt maken dat ze er ook echt zelf iets aan kunnen hebben én dat ze invloed kunnen uitoefenen op hoe er veranderd gaat worden… Nou dan open je een bron van draagkracht, welwillendheid, enthousiasme en goede ideeën!
Immers de mensen die het moeten doen, zijn natuurlijk DE ervaringsdeskundigen, zij gaan dagelijks met deze materie om, zij hebben zoveel kennis en ervaring, daar kan geen algoritme of managementtraining tegenop. 

Start met de Mindset

​De eerste verandering bij verandering, is wat mij betreft de mindset.
Erken dat die verandering voor de één een muis is en voor de ander een olifant, herken de emoties, luister naar de mensen, neem ze serieus; als je de mensen dat oprechte gevoel geeft, krijg je dat terug!

EN erken ook dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen, je hoeft niet alles zelf te kunnen. Betrek een aantal gepassioneerde collega’s, maak er tijd voor vrij, of herken een talent in iemand, geef die de kans en de tijd om te doen waar die echt goed in is. Of laat jezelf coachen, waardoor jij de verander beweging in gang kunt zeggen, met persoonlijke ondersteuning op de achtergrond.
En uiteraard, je kunt het veranderproces ook uitbesteden, maar doe het dan in ieder geval met de juiste mindset en zorg dat DE MENS niet wordt vergeten.

Wil je meer weten over hoe je de verandering succesvol kunt laten zijn? Lees hier meer over mij en mijn werkwijze, ik kom je graag helpen!